Terugbetaling

Air district kan u voorzien van zowel gasvormige zuurstof als zuurstof per concentrator.

Er bestaan verschillende vergoedingen inzake zuurstoftherapie

Dergelijke behandeling verloopt via een apotheek. Er dient een voorschrift te worden ingediend door een huisarts of een specialist. Dit is helemaal (of gedeeltelijk) terugbetaald.

Hypoxemie  
Voorschrijvende arts Huisarts of specialist
Apotheek Apotheek
Looptijd Beperking van 3 maanden per jaar. Dit gaat van dag tot dag. Geen kalendermaand
Voorschrift Voorschrift per maand
Te vermelden op voorschrift

Concentrator Air district

Datum

Dosering ( Liters per minuut en aantal uren )

Bevochtiger ( ja / neen )

Terugbetaald Volledige terugbetaling
Varia Iedere begonnen maand wordt als volledige maand aanzien.

 

Hypoxemie in palliatieve setting  
Voorschrijvende arts Huisarts of specialist
Apotheek Apotheek
Looptijd Onbeperkt
Voorschrift Voorschrift per maand
Te vermelden op voorschrift

Concentrator Air district

Palliatief

Datum

Dosering ( Liters per minuut en aantal uren )

Bevochtiger ( ja / neen )

Terugbetaald Volledige terugbetaling
Varia

Iedere begonnen maand wordt als volledige maand aanzien.

Er moet een erkend palliatief statuut zijn of dit moet worden aangevraagd.

 

Cluster Headache  
Voorschrijvende arts Huisarts of specialist
Apotheek Apotheek
Looptijd Onbeperkt
Voorschrift Voorschrift per maand
Te vermelden op voorschrift

Medische zuurstof

Datum

Dosering ( Liters per minuut )

Bevochtiger ( ja / neen )

Terugbetaald Volledige terugbetaling
Varia

Er wordt gerekend in kalendermaanden.

Er moet een neurologisch rapport worden ingediend.

Verdere informatie omtrent kortetermijn zuurstoftherapie kan u onder andere vinden op volgende link.

Voor onze prijzen kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Dergelijke behandeling verloopt via het ziekenhuis. Er dient een aanvraag te worden ingediend door een pneumoloog of pediater. Dit is helemaal ( of gedeeltelijk ) terugbetaald.

Langetermijn zuurstoftherapie  
Voorschrijvende arts Pneumoloog of pediater
Apotheek Ziekenhuisapotheek
Looptijd Volledig jaar, 12 maanden. Jaarlijks onderzoek vereist
Voorschrift Aanvraag in te dienen bij adviderend geneesheer
(mutualiteit )
Te vermelden op voorschrift

Concentrator Air district

Datum

Dosering ( Liters per minuut en aantal uren )

Bevochtiger ( ja / neen )

Terugbetaald Volledige terugbetaling
Varia

Er bestaan verschillende settings binnen langetermijnvisie zuurstoftherapie.

De setting is afhankelijk van de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek. 

  • 797252 Vaste concentrator
  • 797274 Vaste concentrator + vulcompressor
  • 797274+ Vaste concentrator + vulcompressor
    (upgrade )*
  • 797370 Draagbare concentrator
  • 797296 Vaste concentrator + draagbare concentrator
  • 797311 Vloeibare zuurstof

* Indien gewenst kunnen wij voor iedere patient die in aanmerking komt voor een vulcompressor in plaats hiervan een draagbare concentrator voorzien. Dit is om het gerbuiksgemak van de patiënt te verbeteren.

Verdere informatie omtrent langetermijn zuurstoftherapie kan u onder andere vinden op volgende link.

Voor onze prijzen kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Hierbij heeft de patiënt geen recht op terugbetaling maar kan op advies van de arts toch zuurstof worden voorgeschreven.

Niet terugbetaalde zuurstoftherapie  
Voorschrijvende arts Huisarts of specialist
Apotheek Apotheek. Honoraria apotheek K.B. 24/10/2002
Looptijd Onbeperkt. Dit gaat van dag tot dag. Geen kalendermaand
Voorschrift Voorschrift per maand tenzij anders vermeld.
Te vermelden op voorschrift

Concentrator Air district

Datum

Dosering ( Liters per minuut en aantal uren )

Bevochtiger ( ja / neen )

Terugbetaald Geen terugbetaling
Varia

Iedere begonnen maand wordt als volledige maand aanzien.

De patiënt in kwestie heeft geen recht op terugbetaling. Via ons systeem kan de patiënt dus wel zuurstoftherapie aan huis krijgen.

Voor onze prijzen kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.

Voor onze prijzen kan u ons altijd vrijblijvend contacteren.